Одесская национальная академия пищевых технологий
Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики им. В.С. Мартыновского

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

 13 квітня 2018 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції
Пленарне засідання: 13 квітня 2018 р., о 11 00 , ауд. Дв-108
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 

 

 ≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

- Теплообмін та гідрогазодинаміка в нафтогазовій галузі;
- Теплові насоси;
- Нанотехнології у холодильній техніці;
- Нанотехнології у харчовій промисловості;
- Екологічні проблеми енергетики;
- Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки та хар-чової промисловості;
- Екологічна безпека;
- Екологічні проблеми сучасності;
- Раціональне використання природних ресурсів;
- Технології захисту навколишнього середовища.

 

≡ ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡ 

- Необхідно до 7 квітня 2018 р. подати до оргкомітету (деканат факультету НГтаЕ, Дв-217, Біленко Наталі Олександрівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ керівника, авторів та назви секції. Електронний варіант тез надсилається на електронні адреси: dmitriy.ivchenko@gmail.com , suv1902@ukr.net
- Друковані варіанти тез повинні бути завізовані науковим керівником та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
- Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше двох.
- Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.
 

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези оформлюються українською, російською або англійскою мовами, обсягом не більше двох сторінок. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010.
2. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по лівому краю.
3. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру.
4. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації.

5. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне.
6. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку.
7. Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого ступеня, звання і повної назви організації – через інтервал після інформаційних джерел, – шрифт «Times New Roman», 12 пт., курсив, вирівнювання по правому краю.
8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт.
9. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком.
10. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc).
 

≡ СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡ 

Співголови
Єгоров Б.В. – д.т.н., професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій.
Поварова Н.М. – к.т.н., доцент., проректор з наукової роботи Одеської національної академії харчових технологій.
Косой Б.В. – д.т.н., професор, директор навчально наукового Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій.
Члени оргкомітету
Шпирко Т.В. – к.т.н., доцент, декан факультету Нафти, газу та екології. 
Крусір Г.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Екології та природоохоронних технологій.
Семенюк Ю.В. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри Теплофізики та прикладної екології.
Тітлов О.С. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв.
Мазур В.О. – д.т.н., професор, завідувач кафедри Термодинаміки та відновлювальної енергетики. 

 
≡ НАЙМЕНУВАННЯ СЕКЦІЙ ≡


- Секція 1: «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування». Керівники секції - д.т.н., проф. Крусір Г.В., д.т.н., проф. Якуб Л.М., к.т.н., доц., Зацерклянний М.М.

- Секція 2: «Теплофізика, теплоенергетика, наноматеріали та нанотехнології». Керівники секції - д.т.н., проф., Желєзний В.П., д.т.н., проф. Тітлов О.С., д.т.н., доц. Семенюк Ю.В.

Контакты

Наш адрес:
ул. Канатная, 112, корп. В
г. Одесса, 65039, Украина
ул. Дворянская, 1/3
г. Одесса, 65082, Украина

Контактный телефон:
38 (048) 712-41-83 (комн. В-231)
38 (048) 720-91-49 (комн. Дв-30)
38 (048) 720-91-91 (комн. Дв-209)

E-mail: ttte_onaft@ukr.net (кафедра)
titlow@mail.ru (зав. кафедрой)

Мы в соц. сетях:
ВК   
Facebook   Instagram
Telegram

Полезные сайты:
ОНАПТ: http://onaft.edu.ua
ИХКЭ: http://irce.od.ua
ПЭЭиНГТ: http://eeng.onaft.edu.ua
Приемная комиссия


Последние новости

 • Ищем эколога на нефтеперекачивающую станцию Августовка
  Дата добавления: 2018-03-24
  Категория: ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Читать подробнее
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
  Дата добавления: 2018-03-19
  Категория: ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Читать подробнее