Одесская национальная академия пищевых технологий
Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики им. В.С. Мартыновского

XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

14 квітня 2017 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

Пленарне засідання: 14 квітня 2017 р., о 1100, ауд. Дв-108
Робочі мови конференції:
 українська, російська, англійська 

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Теплообмін.
 • Теплові насоси.
 • Нанотехнології у холодильній техніці.
 • Нанотехнології у харчовій промисловості.
 • Екологічні проблеми енергетики.
 • Теплообмінні апарати.
 • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки.
 • Енергетичні та екологічні проблеми харчової промисловості.
 • Екологічна безпека.
 • Екологічні проблеми сучасності.
 • Раціональне використання природних ресурсів.

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Необхідно до 1 квітня 2017 р. подати до оргкомітету (деканат факультету ПЕЕтаНГТ, Дв-217, Біленко Наталі Олександрівні) рукописи тез доповідей обсягом до 2-х сторінок у друкованому та електронному вигляді із зазначенням прізвищ керівника, авторів та назви секції.
 • Електронний варіант тез надсилається на електронну адресу: dekanatiee@ukr.net
 • Друковані варіанти тез повинні бути завізовані науковим керівником та всіма авторами на зворотному боці аркуша.
 • Один учасник як правило, може взяти участь не більше ніж у двох доповідях, кількість співавторів тез має бути не більше двох.
 • Авторам, тези яких оформлені з порушенням зазначених вимог, чи подані після зазначеного терміну буде відмовлено в участі у конференції.

≡ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ≡

1. Тези оформлюються українською, російською або англійскою мовами, обсягом не більше двох сторінок.
2. Тези друкуються у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010
3. Універсальна десяткова класифікація – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по лівому краю. 
4. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт «Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання по центру. 
5. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й звання – шрифт «Times New Roman», 12 пт., напівжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна назва організації. 
6. Текст тез – через інтервал після назви організації. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 12 пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання тексту – по ширині, розміщення переносів – автоматичне. 
7. Інформаційні джерела – через інтервал після тексту тез у вигляді нумерованого списку. 
8. Прізвище та ініціали наукового керівника із зазначенням вченого сту-пеня, звання і повної назви організації – через інтервал після інформаційних джерел, – шрифт «Times New Roman», 12 пт., курсив, вирівнювання по правому краю. 
9. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація в кінці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 12 пт., великий індекс – 7 пт., дрібний індекс – 5 пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 пт. 
10. Рисунки необхідно розміщувати по центру, номер рисунка та його назву – під рисунком. 
11. Вимоги до файлу: файл створений у текстовому редакторі Microsoft Word 2003-2010 і збережений у форматі *.doc (*.docx) та названий за прізвищами авторів статті (наприклад: Іванов_Петров.doc). 

На сайті ОНАХТ

Контакты

Наш адрес:
ул. Канатная, 112, корп. В
г. Одесса, 65039, Украина
ул. Дворянская, 1/3
г. Одесса, 65082, Украина

Контактный телефон:
38 (048) 712-41-83 (комн. В-231)
38 (048) 720-91-49 (комн. Дв-30)
38 (048) 720-91-91 (комн. Дв-209)

E-mail: ttte_onaft@ukr.net (кафедра)
titlow@mail.ru (зав. кафедрой)

Мы в соц. сетях:
ВК   
Facebook   Instagram

Полезные сайты:
ОНАПТ: http://onaft.edu.ua
ИХКЭ: http://irce.od.ua
ПЭЭиНГТ: http://eeng.onaft.edu.ua
Приемная комиссия


Последние новости

 • ВПЕРВЫЕ открыт набор на заочное отделение по специальности ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
  Дата добавления: 2017-04-12
  Категория: ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Читать подробнее
 • Поздравляем БОШКОВУ И.Л. с избранием академиком
  Дата добавления: 2017-03-05
  Категория:
  Читать подробнее
 • XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» 14 квітня 2017 р.
  Дата добавления: 2016-12-02
  Категория: ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Читать подробнее